[From your Zecret Zanta] '

posted on 11 Feb 2013 19:03 by yoraso
 
 
 
เอนทรี่ย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ..
 
 
 
 
 
 
 
 
แปะ
 
 
 
 
 
 
 
 
❉ ของขวัญ ❉
 
อควอร์นั่งเลือกกล่องของขวัญว่าจะแกะกล่องไหนก่อน?
 
 
 
 
//เหมือนจะวาดไม่ตรงตามที่ขอ แงงขอโต้ดค่า(....)
ขอตัวเฟ่ดไปทำงานก่อน #อ๊าก
 
แปะช้ามาก
 

 

Comment

Comment:

Tweet

อควอร์ดูน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ ให้ความรู้สึกว่าเขากำลังสนุกอยู่ล่ะค่ะ ดูท่าทางจะสนใจของขวัญกล่องใหญ่นะคะเนี่ยbig smile

#1 By hakururu✿ on 2013-02-11 22:43